Σύγχρονα Αμφιαράεια

Τα Σύγχρονα Αμφιαράεια Πολυκέντρα αφορούν οποιονδήποτε επιθυμεί να συνδυάσει τις πλέον παραδοσιακές με τις πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις για την βέλτιστη δυνατή ανάπτυξη του σώματος, του πνεύματος και του νου.